Polityka prywatności

§ 1

 1. Niniejsza polityka prywatności, określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji uzyskanych przez Operatora Serwisu TechGirl.pl zwaną dalej „Stroną”, w tym danych osobowych osób z niej korzystających, zwanych dalej także „Użytkownikami”.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Operator Serwisu TechGirl.pl.

§ 2

 1. Użytkownik korzystając ze Strony, zgadza się na postanowienia niniejszej polityki prywatności.

§ 3

 1. Operator serwisu zbiera i przetwarza wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do:
  1)  utrzymania kontaktu z Użytkownikami;
  2) uzyskania danych statystycznych na temat odwiedzin Strony;
 2.  Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane w celu informowaniu o usługach TechGirl.pl jedynie za ich uprzednim pozwoleniem na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu.
 3. Dane osobowe Użytkowników Strony są wykorzystywane jedynie dla celów, dla których zostały udostępnione.

§ 4

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownicy mają prawo do wglądu i zmiany tych danych oraz żądania ich usunięcia.
 2. Użytkownicy, którzy dobrowolnie udostępnią swoje dane osobowe, mogą w każdej chwili zażądać:
  1) kopii informacji przechowywanej o nich przez Operatora Serwisu;
  2) poprawienia również wszelkich nieścisłości w tych danych;
  3) usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Operatora Serwisu;
 3. Czynności o których mowa powyżej § 4 ust. 2 pkt 1-3 zostaną wykonane przez Operatora Serwisu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od otrzymania żądania.

§ 5

 1. Odwołanie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, następuję przez wysłanie wiadomości na adres e-mail znajdujący się na stronie kontaktu.

§ 6

 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane innym osobom lub podmiotom bez zgody Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazanie dopuszczalne jest przez stosowne przepisy o ochronie danych osobowych, bądź o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 7

 1.  Operator Serwisu może zmienić politykę prywatności w sytuacji zmiany przepisów prawnych, a także uwzględniając komentarze i oczekiwania Użytkowników.
 2. Zmiany polityki prywatności będą publikowane na Stronie poprzez zamieszczenie odnośnika do takich zmian na Stronie.

§ 8

 1. Operator Serwisu jest uczestnikiem reklamowego programu partnerskiego Amazon Services LLC Associates Program który umożliwia właścicielom stron oraz blogów na zarabianie, dzięki wyświetlaniu reklam oraz odnośników do Amazona.

W przypadku pytań lub wątpliwości na temat naszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt.