Czym tak właściwie jest rozszerzona inteligencja (augmented Intelligence)?

Rozszerzona inteligencja to nowoczesna koncepcja sztucznej inteligencji, która koncentruje się na pełnieniu roli asystującej, zamiast zastępującej człowieka. Czym tak właściwie jest augmented intelligence? Jakie korzyści przynosi jej wykorzystywanie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest rozszerzona inteligencja?

O ile definicja sztucznej inteligencji jest powszechnie znana, o tyle coraz popularniejsze w ostatnim czasie pojęcie inteligencji rozszerzonej stanowi dla niektórych zagadkę. Zgodnie z definicją rozszerzona inteligencja (Augmented Intelligence) odbierana jest jako alternatywna konceptualizacja sztucznej inteligencji, która skupia się na asystującej roli AI. Jej główne założenie polega na zwiększeniu ludzkiej inteligencji, a nie jej zastąpieniu. Mówiąc prostym językiem inteligencja rozszerzona ma to samo podłoże i używa tych samych narzędzi, co sztuczna inteligencja, jednak jest ona wykorzystywana do współpracy z ludźmi, a nie zamiast nich.

Rozszerzona inteligencja a sztuczna inteligencja

Z technicznego punktu widzenia rozszerzona inteligencja nie oferuje nic więcej niż sztuczna inteligencja. Jest to natomiast inne spojrzenie na możliwości usprawnienia procesów i wdrożenia nowych technologii. Zwłaszcza w obszarze, który pozwala komputerom uczestniczyć w czynnościach wykonywanych dotąd wyłącznie przez ludzi. Rozszerzona inteligencja wykorzystuje również Rzeczywistość Rozszerzoną, czyli Augemented Reality (AR), która umożliwia połączenie świata realnego z tym generowanym komputerowo.

Biorąc pod uwagę fakt, że sztuczna inteligencja nie jest w stanie zastąpić w 100% inteligencji ludzkiej, zastosowanie inteligencji rozszerzonej ma na celu wsparcie człowieka oraz usprawnienie jego pracy. Należy kierować się podejściem, które zakłada, że istnieje wiele czynności, z którymi poradzi sobie wyłącznie człowiek, a komputer może jedynie wesprzeć go w ich wykonywaniu. Ostateczna decyzyjność pozostaje jednak po stronie ludzkiej, co jest kluczem do efektywnego działania.

Do czego wykorzystywana jest rozszerzona inteligencja?

Rozszerzona inteligencja doskonale sprawdza się w przypadku analizy ogromnych ilości zmieniających się danych, co wykraczałoby poza ludzkie możliwości. Technologia potrafi na bieżąco wyszukiwać w analizowanych danych odpowiednie wzorce, czy korelacje, które albo pozostałyby niezauważone przez analityków, albo zostałyby wykryte z opóźnieniem. Przykładem może być analiza danych medycznych, ponieważ zastosowanie rozszerzonej inteligencji pozwala w szybki sposób przeanalizować objawy danego pacjenta i zestawić je z jego dotychczasową historią chorób, czy dolegliwościami, które zostały wykryte u członków jego rodziny, czy milionów innych pacjentów znajdujących się w bazie.

W jakich branżach stosowana jest inteligencja rozszerzona?

Stosowanie rozszerzonej inteligencji daje duże możliwości oraz zwiększa efektywność działania przedsiębiorstwa. W związku z tym znajduje ona obecnie zastosowanie w wielu różnych dziedzinach biznesu i przemysłu. Najczęściej wykorzystywana jest w:

  • sprzedaży, gdzie odpowiada za zwiększenie zaangażowania i konwersji dzięki umożliwianiu kupującym online dokonywania zakupów w sposób odpowiadający ich stylowi myślenia poprzez wykorzystanie maszynowego rozpoznawania;
  • turystyce, w ramach optymalizacji procesów reklamacyjnych i analizie opinii klientów;
  • produkcji, poprzez wspomaganie i przyspieszenie procesu projektowania generatywnego;
  • przemyśle petrochemicznym, np. w zakresie optymalizacji wiercenia precyzyjnego.

Wpływ rozszerzonej inteligencji na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Rozszerzona inteligencja bazuje na narzędziach, które odpowiadają za analizę i interpretację ogromu danych spływających do przedsiębiorstwa z jego otoczenia. Co więcej, potrafi ona również wyciągać z nich wnioski, co jest kluczowe we współpracy z człowiekiem. Właśnie ta współpraca jest istotą funkcjonowania rozszerzonej inteligencji, która ma na celu wsparcie człowieka w wykonywanych przez niego zadaniach. Korzyścią dla przedsiębiorstwa jest zwiększenie wydajności procesów, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości ich realizacji, dzięki wspieraniu ludzkiego potencjału, a nie jego zastępowaniu.

Podsumowując śmiało można stwierdzić, że stosowanie rozszerzonej inteligencji stanowi przyszłość każdego sektora biznesu. Współpraca ludzi i robotów pozwala wykorzystać ich najmocniejsze strony w taki sposób, by działać efektywnie. Rozszerzona inteligencja umożliwia człowiekowi wykonywanie mądrzejszej i lepszej pracy.

Dodaj komentarz